Η Εταιρία
Ποιοι είμαστε
 
H - Δάρρας  δραστηριοποιείται με συνέπεια από το 1992 στην μελέτη και κατασκευή σύγχρονων  συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός , η ανάπτυξη , η εφαρμογή και η υποστήριξη πλήρως ενοποιημένων υπηρεσιών και εφαρμογών που  μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των εταιριών , μειώνουν τις δαπάνες και βελτιώνουν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρία τοποθετείται δυναμικά στον τομέα των Application Service Providers (ASP's) και System Integrators και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς επενδύει καθημερινά στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της για την καλύτερη απορρόφηση των τεχνολογιών αιχμής.
 
 

Unified Communications | Voip Applications | Value-added Services | Custom Software