Υποστήριξη
Prepaid Support Services
 
Η υπηρεσία Prepaid Support  είναι ένας  αξιόπιστος και αποτελεσματικός τρόπος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε πακέτα οικονομικότερα της υπηρεσίας On Demand Support.
Technical Support Contracts
 
Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για μεσαίες και μεγάλες εταιρίες που έχουν καθημερινές ανάγκες υποστήριξης.
Προσφέρουμε  πακέτα συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας και τον προυπολογισμό σας.
 

 Αποκλειστική - προσωπική γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης.

 Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση.

 Proactive Monitoring.( Συνδυαστικά )

 Μειωμένες τιμές.

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Outsourcing Technical Services
 
Πρόκειται για αποκλειστική τεχνική υποστήριξη που πραγματοποιείται από έμπειρη ομάδα τεχνικών και μηχανικών της  και απευθύνεται σε εταιρίες που χρειάζονται άμεσες και αξιόπιστες λύσεις .